21 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020- 2025

Thời gian gửi ý kiến tham gia vào các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ Huyện đã kết thúc.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà sẽ tiến hành nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu, trả lời những ý kiến gửi về và sẽ đăng tải thông tin trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!