Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, dự giờ công tác giáo dục lý luận chính trị tại huyện Đầm Hà

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/BTGTU, ngày 18/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về khảo sát, dự giờ công tác giáo dục lý luận chính trị tại một số đơn vị năm 2022, ngày 27/5/2022, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, việc thực hiện chương trình, KH công tác giáo dục lý luận chính trị và dự giờ tiết học tại Trung tâm Chính trị huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện.

Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện đã báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện năm 2021 và 5 tháng năm 2022. Theo đó, năm 2021 huyện đã bám sát, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các NQ, KL, quy định của TW, của tỉnh theo hướng đổi mới, chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm nên đã cơ bản thực hiện thành công “mục tiêu kép” và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy ban hành KH công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đoàn thể huyện, cấp ủy các xã, thị trấn để xây dựng KH mở các lớp học; đổi mới hình thức thi, kiểm tra qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ huyện được đưa vào chương trình giảng dạy cho một số đối tượng tại Trung tâm Chính trị huyện; năm 2022 Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện đã tham mưu KH về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ tài liệu “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Đầm Hà” đưa vào giảng dạy trong các cấp học trên địa bàn huyện năm học 2022-2023 và tại Trung tâm Chính trị huyện. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá các lớp bồi dưỡng nhận thức đảng, đảng viên mới. Đồng thời, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện cũng đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy để hằng năm mở lớp bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị; cần ban hành những văn bản, hướng dẫn cụ thể, kịp thời để triển khai các quy định của TW về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe các thành viên Đoàn công tác trao đổi ý kiến và nhận xét qua khảo sát về cơ sở vật chất, việc xây dựng chương trình công tác, KH mở các lớp, việc quản lý hồ sơ và dự giờ tiết học tại Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá của huyện, đồng thời, đánh giá cao công tác tham mưu, đề xuất việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần quan tâm rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy phù hợp; quan tâm đến thành phần tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng nhận thức đảng, đảng viên mới; cần phải có dự giờ đột xuất để đánh giá chất lượng tiết học, quan tâm đến công tác chuẩn bị bài giảng cho các giảng viên kiêm nhiệm, cập nhật các nội dung mới vào bài giảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế để ngày càng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại huyện.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận

Quốc Nghị – Trung tâm TTVVH