Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 với tâm thế chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành đã đạt được những kết quả tích cực: Huyện ủy đã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức các Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm; tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ huyện về chủ đề công tác năm 2024 “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; chỉ đạo sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2024 được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; công tác phát triển đảng viên được quan tâm và đạt kế hoạch; phối hợp tổ chức tốt Lễ phát động cấp tỉnh “Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ tại huyện đạt kết quả tốt; tổ chức thành công Lễ công bố, đón nhận Quyết định công nhận huyện Nông thôn mới nâng cao; “Lễ Hội Đình Đầm Hà” là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Triển khai xây dựng được một số mô hình về văn hóa- du lịch, mô hình phát triển kinh tế trọng tâm, trọng điểm; quyết liệt chỉ đạo triển khai và bước đầu có kết quả trong giao bãi triều, khu vực biển; quản lý tài sản công; phương án quản lý đất 5%, đất sau giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; Đề án trồng cây ăn quả. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề công tác năm 2024 về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục- đào tạo; phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ  Huyện ủy “về việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế 6 tháng đầu năm 2024…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo kết quả công tác  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, trong đó bám sát các thông báo kết luận của cấp ủy, chỉ đạo của tỉnh, kiểm đếm đánh giá các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 16 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; tập trung đánh giá toàn diện khách quan kết quả đạt được; có giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024; hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.  Đối với Kết quả thu chi ngân sách, UBND huyện cần cập nhật số liệu mới nhất, hoàn thiện báo cáo; tập trung phân tích, làm rõ kết quả thu chi ngân sách, so sánh với dự toán đầu năm và cùng kỳ, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm; giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách đề ra; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu thút đầu tư, nhất là thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn; rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh, quyết toán các công trình, chủ động phân bổ, giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của tỉnh.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)