Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của huyện là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Các Chỉ thị, Nghị quyết, Luật, nghị định, thông tư thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, với các hình thức phong phú, đa dạng, phương pháp linh hoạt. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được trú trọng; thực hiện nghiêm túc việc đối thoại giữa trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân từ huyện đến cơ sở. 6 tháng đầu năm cấp ủy các xã, thị trấn đã tổ chức 54 hội nghị, với 115 kiến nghị; số kiến nghị, phản ánh được giải quyết 115, đạt tỷ lệ 100%; thực hiện nâng lương trước thời hạn cho 93 cán bộ, công chức, viên chức thuộc chỉ tiêu năm 2023; cử trên 28 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, các chuyên ngành. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ; phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng hiệu quả các mô hình điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở, mô hình Dân vận khéo; mô hình xã sạch Ma Túy…Nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thực sự dân chủ, minh bạch công khai trong lãnh đạo, điều hành. Tiếp nhận, chuyển tải các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; thường xuyên đôn đốc, giám sát giải quyết đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các nội dung kiểm tra, giám sát trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban giữa thường trực cấp ủy với đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

                                                                        Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)