Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Đầm Hà đã quan tâm chỉ đạo thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; chương trình giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả tích cực. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới là 86.447 triệu đồng. Huyện tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục hoàn thành hồ sơ trình thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với 3 xã (xã Đại Bình, Quảng An và Quảng Lâm); 3 xã kiểu mẫu (xã Dực Yên, Tân Bình và Tân Lập), tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, thường xuyên đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm OCOP đã đạt sao.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. UBND các xã, thị trấn đã tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ, triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Đã thực hiện giải ngân 32.479/61.864 triệu đồng đạt 52,5% KH vốn được cấp đối với 2 công trình nước sạch tại Quảng Lâm và Quảng An, khởi công mới Cầu Thanh Y xã Quảng Lâm; Tuyến đường tránh tràn Bình Hồ 1, xã Quảng Lâm.. .các lĩnh vực ý tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2023 đạt 74,4 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đối với Chương trình giảm nghèo huyện đã quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, văn hoá, giáo dục, y tế, vay vốn giải quyết việc làm, vận động xã hội hóa các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, các tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu hụt, đồng thời vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực tham gia các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo bền vững; nhất là xã, thôn, bản còn nhiều khó khăn. Theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cuối năm 2023, số hộ nghèo còn 14 hộ bằng 0,12%; hộ cận nghèo còn 165 hộ bằng 1,47%. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm số hộ nghèo giảm 6 hộ đạt 0,05%, đạt 42,86% kế hoạch năm; số hộ cận nghèo giảm 46 hộ đạt 0,41%, đạt 50,47% kế hoạch năm.

  

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ, rà soát các chỉ tiêu, triển khai theo kế hoạch đề ra; các xã phối hợp với Phòng NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT, triển khai các giải pháp giảm nghèo, hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất đối với  các mô hình tại xã Quảng An và xã Quảng Tân; đẩy mạnh phát triển và nâng chất sản phẩm OCOP, tích cực triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất mới; Phòng TNMT phối hợp với các xã quy hoạch các vị trí hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 công trình nước sạch tại xã Quảng Lâm và xã Quảng An, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)