Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo 35 huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 20/6, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 huyện; các xã thị trấn đã chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai rộng khắp. Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và đội ngũ cộng tác viên đã thường xuyên nêu cao tinh thần, trách nhiêm, phát huy hiệu quả của hệ thống mạng xã hội; thành lập và duy trì các kênh thông tin để kịp thời chia sẻ những thông tin tích cực, gương tốt, việc tốt, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, huyện, địa phương tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2024.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Ban Chỉ đạo 35 từ huyện tới xã, thị trấn tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết 35  – NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chủ động quản lý các trang thông tin trên internet, mạng xã hội; thực hiện tốt quy định 85 – QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo. Quan tâm lựa chọn, kiểm soát chặt chẽ nội dung các thông tin đăng tải, chia sẻ, bên cạnh đó cần kịp thời xử lý các thông tin xấu, quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc, vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)