Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo 35 huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2024

Ngày 4/7, Ban chỉ đạo 35 Huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và đội ngũ cộng tác viên 35 của huyện. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện.

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh phổ biến một số nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó nhấn mạnh nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới trên không gian mạng và một số kinh nghiệm, giải pháp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Thành viên Nhóm Chuyên gia -BCĐ 35 giảng chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác trong thực hành đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ Báo cáo viên, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; vận dụng có hiệu quả kỹ năng và kinh nghiệm tiếp thu vào quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đạt hiệu quả cao.

                                                                                 Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)